Financiën

Als executeur heb je te maken met de financiën van de nalatenschap. Hoe ga je daarmee om? Maar ook je eigen financiën zijn van belang, welke beloning mag je in rekening brengen.

Lees alles over de financiële kant van de erfenis.

Hoe moet de executeur de erfenis verdelen?

De executeur Een executeur wordt benoemd in een testament. Op grond van de wet heeft een executeur de taak en bevoegdheid om de goederen van de nalatenschap te beheren en de opeisbare schulden van de nalatenschap te voldoen. Dit is geregeld in artikel 4:142 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Het kan voorkomen dat de executeur […]

Ontvangt de executeur een vergoeding bij een negatieve erfenis?

De vergoeding van de executeur De executeur kan recht hebben op een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Staat er in het testament geen vergoeding, dan is er per defintie geen betaling. Er zijn verschillende soorten vergoedingen. De vergoeding komt altijd uit de boedel van de erflater. Als er niets overblijft van de boedel, kan het […]

Executeur loopt risico met de erfbelasting

Aangifte erfbelasting De executeur handelt de erfenis af. Sinds 2012 is de executeur verplicht om ook de aangifte erfbelasting te ondertekenen. Dit is opgenomen in de Successiewet, artikel 72. De executeur moet dit dus zelf doen en kan dit niet overlaten aan een van de erfgenamen of iemand anders. De executeur ondertekent de aangifte namens […]

Wat is mijn vergoeding als executeur?

De executeursvergoeding Het afhandelen van een erfenis kan veel tijd kosten. Er moet in kaart worden gebracht wie de erfgenamen zijn, hoe de nalatenschap van de erflater eruit ziet en hoe deze moet worden verdeeld. Hoe groter de erfenis en hoe meer erfgenamen, hoe meer werk het is voor de executeur. De executeur kan daarom […]

Wat moet er precies in de boedelbeschrijving staan?

Wat is een boedelbeschrijving? Een boedelbeschrijving is een schriftelijk stuk waarin staat beschreven hoe de nalatenschap eruit ziet. Daarin staat welke goederen in de nalatenschap zitten en wat de waarde daarvan is. Daarnaast staat erin welke schulden in de nalatenschap zitten. Een boedelbeschrijving is bij de meeste nalatenschappen niet nodig. Het is wel nodig als […]