Formele Zaken

De functie van executeur is geregeld in de wet en het testament. Als executeur ben je gehouden aan een reeks regels en bepalingen. In diverse berichten kun je duidelijk lezen wat de taak inhoudt. Naast de taakvervulling zijn er ook zaken als de verhouding tussen de executeur en de erfgenamen.

De formele kant van het executeurschap is belangrijk om goed in de gaten houden.

Wat is de informatieplicht van een executeur?

Informatieplicht van de executeur aan de erfgenamen De executeur kan zelfstandig de erfenis afhandelen. Maar dat houdt niet in dat de executeur geen informatie met de erfgenamen hoeft te delen. De executeur heeft een informatieplicht. Het is niet van belang of dit wel of niet in het testament is opgenomen. De informatieplicht houdt in dat […]

Aangewezen als executeur. Moet ik dit direct doen?

Aangewezen als executeur U bent aangewezen als executeur. De erflater kan dit voor het overlijden al aan u hebben verteld en met u hebben besproken, maar dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat u dit pas hoort na het overlijden. U bent niet verplicht om deze taak te accepteren. U wordt executeur door aanvaarding […]

Is dat altijd nodig? Een verklaring van executele

Verklaring van executele Een executeur wordt benoemd in een testament of executeursbenoeming. De overledene bepaalt hiermee wie de erfenis mag gaan afhandelen. Als u bent benoemd tot executeur heeft u nog een verklaring van executele nodig. Dit is een bevestiging van de notaris. De notaris controleert het testament en neemt in de verklaring van executele […]

Wat zijn precies de bevoegdheden van de executeur?

Verschillende soorten executeurs In een testament of executeursbenoeming heeft de erflater opgenomen welke bevoegdheden de executeur heeft. Er zijn drie soorten executeurs: de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de afwikkelingsexecuteur. De begrafenisexecuteur regelt alleen de begrafenis. Dat is de eenvoudigste executeur. Ook wel de executeur met 1 ster genoemd. Deze executeur heeft zeer beperkte bevoegdheden. De […]

De langstlevende als executeur

De langstlevende partner als executeur In een testament kan de langstlevende partner tot executeur zijn benoemd. De erflater heeft de bevoegdheid om de nalatenschap af te handel dan bij zijn of haar partner gelegd. De erflater kan de executeur verschillende bevoegdheden geven. De bevoegdheden kunnen beperkt zijn of juist heel uitgebreid. De langstlevende partner als […]

Wat moet er precies in de boedelbeschrijving staan?

Wat is een boedelbeschrijving? Een boedelbeschrijving is een schriftelijk stuk waarin staat beschreven hoe de nalatenschap eruit ziet. Daarin staat welke goederen in de nalatenschap zitten en wat de waarde daarvan is. Daarnaast staat erin welke schulden in de nalatenschap zitten. Een boedelbeschrijving is bij de meeste nalatenschappen niet nodig. Het is wel nodig als […]