Wij zijn een dienst van vaarwel.nl

Formele Zaken

De functie van executeur is geregeld in de wet en het testament. Als executeur bent u gehouden aan een reeks regels en bepalingen. In diverse berichten kunt u duidelijk lezen wat de taak inhoudt. Naast de taakvervulling zijn er ook zaken als de verhouding tussen de executeur en de erfgenamen.

De formele kant van het executeurschap is belangrijk om goed in de gaten houden.

Mag een executeur legaten afgeven?

De executeur en legaten afgeven In het testament kan zijn bepaald dat de erflater één of meerdere legaten wil afgeven. De executeur die de nalatenschap afhandelt kan deze legaten afgeven als die bevoegdheid in het testament is opgenomen. De executeur heeft hier geen toestemming van de erfgenamen voor nodig. Ook niet als de executeur zelf […]

Bevoegd bij onbekende erfgenaam?

Executeur bevoegd bij onbekende erfgenamen? Een executeur wordt in een testament van de erflater benoemd. De executeur moet deze benoeming aanvaarden of verwerpen. De benoeming is heel eenvoudig, u begint gewoon met de werkzaamheden. Wilt u de aanvaarding verwerpen? Dan moet u dit schriftelijk doen. De executeur is namelijk verantwoordelijk voor de afwikkeling, zoals voor […]

Aangewezen als executeur. Moet ik dit direct doen?

Aangewezen als executeur U bent aangewezen als executeur. De erflater kan dit voor het overlijden al aan u hebben verteld en met u hebben besproken, maar dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat u dit pas hoort na het overlijden. U bent niet verplicht om deze taak te accepteren. U wordt executeur door aanvaarding […]

Wat is de informatieplicht van een executeur?

Informatieplicht van de executeur aan de erfgenamen De executeur kan zelfstandig de erfenis afhandelen. Maar dat houdt niet in dat de executeur geen informatie met de erfgenamen hoeft te delen. De executeur heeft een informatieplicht. Het is niet van belang of dit wel of niet in het testament is opgenomen. De informatieplicht houdt in dat […]

Wat moet er precies in de boedelbeschrijving staan?

Wat is een boedelbeschrijving? Een boedelbeschrijving is een schriftelijk stuk waarin staat beschreven hoe de nalatenschap eruit ziet. Daarin staat welke goederen in de nalatenschap zitten en wat de waarde daarvan is. Daarnaast staat erin welke schulden in de nalatenschap zitten. Een boedelbeschrijving is bij de meeste nalatenschappen niet nodig. Het is wel nodig als […]

Stoppen of ontslag nemen als executeur

Stoppen of ontslag nemen als executeur U kunt om wat voor reden dan ook uw taak als executeur niet meer willen of kunnen afmaken. Bijvoorbeeld omdat u de verantwoordelijkheden te groot vindt, u niet wist wat de executeurstaak inhield of omdat u geen medewerking krijgt van de erfgenamen. In dat geval kunt u altijd uw […]

Een goed doel als erfgenaam

Nalaten aan een goed doel De erflater kan via een testament een goed doel tot erfgenaam benoemen of een legaat nalaten aan de organisatie. Als de organisatie de ANBI status heeft, scheelt dat veel erfbelasting. Het is de taak van de executeur om legaten uit te keren, ook als het een goed doel betreft. Het […]

Is dat altijd nodig? Een verklaring van executele

Verklaring van executele nodig? Een executeur wordt benoemd in een testament of executeursbenoeming. De overledene bepaalt hiermee wie de erfenis mag gaan afhandelen. Als u bent benoemd tot executeur heeft u nog een verklaring van executele nodig. Dit is een bevestiging van de notaris. De notaris controleert het testament en neemt in de verklaring van […]

Wat zijn precies de bevoegdheden van de executeur?

Verschillende soorten executeurs In een testament of executeursbenoeming heeft de erflater opgenomen welke bevoegdheden de executeur heeft. Er zijn drie soorten executeurs: de begrafenisexecuteur, de beheersexecuteur en de executeur met afwikkelingsbewind. Ieder met hun eigen bevoegdheden. De begrafenisexecuteur regelt alleen de begrafenis of crematie. Dat is de eenvoudigste executeur. Ook wel de executeur met 1 […]

De langstlevende als executeur

De langstlevende partner als executeur In een testament kan de langstlevende partner tot executeur zijn benoemd. De erflater heeft de bevoegdheid om de nalatenschap af te handel dan bij zijn of haar partner gelegd. De erflater kan de executeur verschillende bevoegdheden geven. De bevoegdheden kunnen beperkt zijn of juist heel uitgebreid. De langstlevende partner als […]

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl