Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Wat moet er precies in de boedelbeschrijving staan?

Wat moet er in de boedelbeschrijving staan?

De boedelbeschrijving is het eindverslag van de executeur. U moet zorgen dat inzichtelijk is wat er in de nalatenschap zit aan schulden en bezittingen. De beschrijving is ook van belang voor eventuele schuldeisers.

Wat is een boedelbeschrijving?

boedelbeschrijving

Een boedelbeschrijving is een schriftelijk stuk waarin staat beschreven hoe de nalatenschap eruit ziet. Daarin staat welke goederen in de nalatenschap zitten en wat de waarde daarvan is. Daarnaast staat erin welke schulden in de nalatenschap zitten.

Een boedelbeschrijving is bij de meeste nalatenschappen niet nodig. Het is wel nodig als de erfenis beneficiair is aanvaard of als er minderjarige erfgenamen zijn. Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van een boedelbeschrijving. Als er dan meer schulden dan bezittingen blijken te zijn, kunnen de erfgenamen de erfenis alsnog verwerpen. Voor minderjarige geldt dat zij niet zelfstandig de erfenis kunnen aanvaarden. Dat doet hun wettelijke vertegenwoordiger, in de meeste gevallen de ouder. Dat is om de minderjarige te beschermen tegen eventuele schulden.

Voor een beschrijving is geen notariële akte nodig. Deze kan dus onderhands worden opgesteld door de erfgenamen of een executeur. U hoeft dus niet langs de notaris. Als de erfenis beneficiair is aanvaard, moet u wel langs de rechtbank. Dit doet u, of de erfgenaam zelf, door een verklaring af te leggen bij de rechtbank.

Als er een executeur is aangewezen, maakt de executeur de boedelbeschrijving op. Het opstellen van de beschrijving kan tot de bevoegdheden van de executeur behoren. Lees ook: Wat zijn precies de bevoegdheden van de executeur?

De rechtbank kan ook een vereffenaar hebben benoemd. In dat geval is deze persoon verantwoordelijk voor de vereffening van de nalatenschap, en voor het opstellen van de beschrijving. Als er een vereffenaar is aangewezen, vervalt de bevoegdheid van de executeur.

Wat staat er in de beschrijving?

Een boedelbeschrijving begint met de gegevens van de overledene; de naam, geboortedatum en -plaats, overlijdensdatum en de laatste woonplaats. Daarna wordt er opgenomen of de overledene was getrouwd en wie de erfgenamen zijn.

Vervolgens komt er een opsomming van de bezittingen van de overledene en de waarde van deze bezittingen. Als er een woning in de nalatenschap zit, kan de waarde worden vastgesteld aan de hand van een taxatie of door gebruik te maken van de WOZ-waarde. Denk bij bezittingen ook aan bijvoorbeeld een auto, sieraden of schilderijen.

In de boedelbeschrijving hoeft niet alles precies omschreven te staan. Een algemene omschrijving is voldoende, met de waarde daarbij. Het is bijvoorbeeld voldoende om op te schrijven: set van 6 stoelen + eettafel. Voor specifieke goederen met meer waarde is het wel van belang om deze duidelijk te omschrijven. Bijvoorbeeld voor schilderijen en sieraden. De executeur kan eventueel ook foto’s toevoegen van de goederen.

Daarna komt een opsomming van de schulden. Dit kunnen doorlopende kosten zijn, bijvoorbeeld van de huur of abonnementen. Door deze zo snel mogelijk op te zeggen voorkomt u dat deze kosten onnodig oplopen. Maar denk hierbij ook aan een hypotheekschuld, belastingschulden, schenkingen op papier, leningen en de kosten van de uitvaart.

Op rechtspraak.nl staat een model voor de boedelbeschrijving. In dit model vult u de gegevens van de overledene in en de bezittingen en de schulden. Zoals hierboven ook beschreven.

Boedelbeschrijving voor schuldeisers

De boedelbeschrijving kan ook van belang zijn voor eventuele schuldeisers. De executeur moet schuldeisers aanschrijven om hun vordering te controleren. Deze vorderingen komen ook in de beschrijving te staan.

De schuldeisers kunnen aan de hand van de beschrijving zien of er een positief saldo is en of er bezittingen zijn die verkocht kunnen worden om hun vordering te kunnen voldoen. Via het boedelregister kan een schuldeiser opzoeken met wie zij contact kunnen opnemen voor inzage in de boedelbeschrijving.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl