Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Ontvangt de executeur een vergoeding bij een negatieve erfenis?

De nalatenschap bevat meer schulden dan bezittingen. Ontvangt de executeur dan nog loon?

De executeur ontvangt het executeursloon uit de boedel. Als er niets in de boedel zit, ontvangt de executeur geen loon.

De vergoeding van de executeur

vergoeding

De executeur kan recht hebben op een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Staat er in het testament geen vergoeding, dan is er per definitie geen betaling. Er zijn verschillende soorten vergoedingen. De vergoeding komt altijd uit de boedel van de erflater. Als er niets overblijft van de boedel, kan het executeursloon niet worden uitgekeerd. Het is voor de executeur daarom van belang om van tevoren een inschatting te maken van de boedel. Als direct duidelijk is dat er meer schulden dan bezittingen zijn, en het afhandelen van de nalatenschap is veel werk, dan kan het zijn dat de executeur dit niet zonder vergoeding wil doen.

Dat kan het geval zijn bij grote erfenissen. Dus waar veel vermogen is, maar ook veel schulden zijn. Of bij een erfenis waar veel erfgenamen zijn. De executeur moet dan achterhalen wie de erfgenamen zijn. Dat kan veel tijd in beslag nemen.

Negatieve erfenis

Een negatieve erfenis is een erfenis met meer schulden dan bezittingen. Wat er dan overblijft van de nalatenschap zijn de schulden. Als de erfgenamen zuiver hebben aanvaard, zijn zij aansprakelijk voor het betalen van de schulden. Het executeursloon is ook een schuld uit de erfenis. De erfgenamen zijn dan aansprakelijk voor het betalen van het executeursloon. Dit is geregeld in artikel 4:7 lid 1 sub d van het Burgerlijk Wetboek.

Hebben de erfgenamen beneficiair aanvaard of verworpen? Dan zijn ze niet aansprakelijk voor het voldoen van de schulden. Dat geldt dan ook voor het executeursloon.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl