Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Wat is de informatieplicht van een executeur?

Wat is de informatieplicht van een executeur?

De executeur moet de erfgenamen informeren over de afhandeling van de erfenis. Aan het einde van de werkzaamheden maakt de executeur een verslag over de afwikkeling van de erfenis.

Informatieplicht van de executeur aan de erfgenamen

De executeur kan zelfstandig de erfenis afhandelen. Maar dat houdt niet in dat de executeur geen informatie met de erfgenamen hoeft te delen. De executeur heeft een informatieplicht. Het is niet van belang of dit wel of niet in het testament is opgenomen.

De informatieplicht houdt in dat de executeur de erfgenamen informeert over de voortgang van de afhandeling van de erfenis. Deze informatie kan ook gaan over de goederen en de schulden van de nalatenschap. Dit houdt niet in dat de erfgenamen toestemming moeten geven voor bepaalde werkzaamheden.

De informatieplicht gaat niet zo ver dat de executeur bij elke stap of elke beslissing de informatie direct aan de erfgenamen moet verschaffen. Dat zou ook niet praktisch zijn en de afhandeling van de erfenis alleen maar vertragen.

De informatieplicht geldt zolang de executeur het beheer over de nalatenschap heeft en geldt alleen tegenover de erfgenamen.

Het uitgangspunt is dat de erfgenamen zelf de informatie opvragen bij de executeur. Dit kan mondeling maar ook schriftelijk. De executeur hoeft dit dus niet uit zichzelf te doen.

De erfgenamen vragen informatie

Als executeur kunt u vragen van de erfgenamen verwachten. Het is belangrijk om hun volledige en juiste informatie te verstrekken om de erfenis spoedig af te kunnen handelen. Bent u nog bezig om bepaalde zaken af te handelen? Deel dat dan met de erfgenamen en geef aan dat deze informatie iets later verstrekt wordt dan gevraagd. Zo houdt u de erfgenamen op de hoogte en weten zij ook waar ze aan toe zijn.

informatieplicht

Welke informatie moet de executeur verstrekken?

In beginsel kunnen de erfgenamen alle informatie over de afhandeling opvragen bij de executeur. De executeur moet de door hen redelijkerwijze verlangde informatie geven. Als de executeur klaar is met het beheer, moet de executeur rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Die rekening en verantwoording is een eindverslag van de werkzaamheden. Er is geen verplichte vorm om dit verslag in op te nemen. Het bevat in ieder geval de financiële verantwoording door de executeur.

De verslaglegging is natuurlijk ook afhankelijk van de bevoegdheden van de executeur. Heeft deze een afwikkelingsbewind, dan bevat het verslag ook de verdeling en afrekening. Heeft de executeur een beheersbevoegdheid, dan zou de taak zijn afgerond met het betalen van de schulden en het verder in orde maken van de nalatenschap. De erfgenamen moeten nu overgaan tot het verdelen van de erfenis.

Heeft de legitimaris ook recht op informatie?

Als een kind is onterfd, heeft deze wel nog recht op de legitieme portie. Het onterfde kind is geen erfgenaam, maar kan wel informatie bij de executeur opvragen. De legitimaris heeft recht op informatie over hoe de legitieme portie is berekend. Daaronder valt ook de aangifte en aanslag erfbelasting. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland besloten.  

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl