Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Stoppen of ontslag nemen als executeur

Hoe kan ik stoppen of ontslag nemen als executeur?

Als u eenmaal met de executeurstaken bent begonnen, kunt u niet zomaar stoppen. U kunt als executeur aan de kantonrechter vragen om ontslagen te worden uit de functie als executeur.

Stoppen of ontslag nemen als executeur

ontslag nemen

U kunt om wat voor reden dan ook uw taak als executeur niet meer willen of kunnen afmaken. Bijvoorbeeld omdat u de verantwoordelijkheden te groot vindt, u niet wist wat de executeurstaak inhield of omdat u geen medewerking krijgt van de erfgenamen. In dat geval kunt u altijd uw ontslag verzoeken bij de kantonrechter. Zolang u niet ontslagen bent, blijft u verantwoordelijk voor de nalatenschap. U mag bijvoorbeeld rekeningen niet onbetaald laten.

Ontslag nemen via de kantonrechter

De wet bepaalt dat een executeur op eigen verzoek kan worden ontslagen door de kantonrechter, artikel 4:149 van het Burgerlijk Wetboek. De mede-executeur of een erfgenaam kan ook om het ontslag van de executeur verzoeken. De kantonrechter moet het ontslagverzoek in principe altijd toewijzen. Het ontslag zal dan ook zonder reden worden verleend. Niemand is namelijk gediend met een executeur die zijn of haar taak niet wil uitvoeren. De executeur moet wel onderbouwen waarom hij of zij het ontslag indient.

Let wel op: de kantonrechter kan alleen een vervanger van de executeur aanstellen als het testament bepaalt dat de kantonrechter dat mag doen. Staat dat er niet in? Dan zijn de erfgenamen gezamenlijk bevoegd om de erfenis af te handelen.

Voor ontslag moet u dus naar de kantonrechter en uw ontslagverzoek indienen met een verzoekschrift. Op de website van De Rechtspraak kunt u lezen hoe een verzoekschriftprocedure in grote lijnen verloopt. U kunt dus niet zelf ontslag nemen en uw ontslag aangeven aan de erfgenamen of de notaris die de verklaring van executele heeft afgegeven. Zonder uitspraak van de kantonrechter bent u dus nog steeds executeur. En onder andere verantwoordelijk voor de aangifte erfbelasting.

Als de kantonrechter u eenmaal heeft ontslagen, dan heeft u niet nog een aparte verklaring van de notaris nodig. Is er een verklaring van executele afgegeven? Dan komt deze door de uitspraak van de rechter te vervallen.

Indienen van ontslagverzoek

Voor een geslaagd ontslagverzoek moet u het duidelijk omschreven verzoek indienen bij de juiste kantonrechter. U moet het verzoekschrift indienen bij de kantonrechter van de rechtbank van uw woonplaats. Dus niet de woonplaats van de overledene. Dat is de enige rechtbank die het verzoek mag behandelen. Op de website van de Rechtspraak kunt u vinden welke rechter dat is. Neem voor de zekerheid eerst contact op met de betreffende rechtbank om er zeker van te zijn dat het de juiste rechtbank is. In geval u het verzoekschrift naar de verkeerde rechtbank stuurt, wordt het in de meeste gevallen wel intern doorgestuurd naar de juiste rechtbank. Maar hier gaat wel wat meer tijd overheen.

Voor het indienen van het ontslagverzoek is een advocaat niet verplicht. U zou dus zelf het ontslagverzoek kunnen opstellen en indienen bij de griffie van de bevoegde rechter. Uiteraard zijn er wel kosten verbonden aan deze procedure die u (in principe) zelf moet voldoen, zoals het griffierecht.

Na het ontslag

ontslag nemen

Als de executeur wordt ontslagen, is er geen executeur meer. Hoe moet het dan verder met de nalatenschap? Wie handelt de nalatenschap af? In eerste instantie kijkt u of de erflater een vervanger heeft aangewezen in zijn of haar testament die de executeurstaak oppakt als de eerste executeur wegvalt. Als dat niet zo is, moeten de erfgenamen de nalatenschap zelf en in onderling overleg afwikkelen. In plaats daarvan kan er ook een vereffenaar worden benoemd door de rechtbank.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl