Wij zijn een dienst van vaarwel.nl

Verdieping

Verdieping bevat de onderwerpen die niet vaak voorkomen maar waar u toch mee te maken kunt krijgen als executeur. Hieronder vallen zaken als onterfde kinderen, het afgeven van legaten of afwijkende aanvaardingen.

Een goed doel als erfgenaam

Nalaten aan een goed doel De erflater kan via een testament een goed doel tot erfgenaam benoemen of een legaat nalaten aan de organisatie. Als de organisatie de ANBI status heeft, scheelt dat veel erfbelasting. Het is de taak van de executeur om legaten uit te keren, ook als het een goed doel betreft. Het […]

Wat als de erfenis beneficiair is aanvaard?

Beneficiair aanvaarden Een erfgenaam kan een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Bij zuiver aanvaarden, aanvaardt de erfgenaam alles. Dus alle bezittingen maar ook de schulden van de erflater. Bij verwerpen, verwerpt de erfgenaam alles. De erfgenaam kan dan ook geen aanspraak maken op goederen uit de erfenis. Het beneficiair aanvaarden zit er tussenin. […]

Let op bij een erfenis met onterfde kinderen

Onterfde kinderen Een kind kan alleen onterfd worden in een testament. De executeur zal dus eerst het testament moeten beoordelen. Is er geen testament, dan is het kind niet onterfd. Als de erflater alleen heeft gezegd dat het kind is onterfd, of het zelf ergens heeft opgeschreven, is dat niet voldoende. Het moet in een […]

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl