Verdieping

Verdieping bevat de onderwerpen die niet vaak voorkomen maar waar je toch mee te maken kunt krijgen als executeur. Hieronder vallen zaken als onterfde kinderen, het afgeven van legaten of afwijkende aanvaardingen.

Let op bij een erfenis met onterfde kinderen

Onterfde kinderen Een kind kan alleen onterfd worden in een testament. De executeur zal dus eerst het testament moeten beoordelen. Is er geen testament, dan is het kind niet onterfd. Als de erflater alleen heeft gezegd dat het kind is onterfd, of het zelf ergens heeft opgeschreven, is dat niet voldoende. Het moet in een […]