Is dat altijd nodig? Een verklaring van executele

Moet ik als executeur een verklaring van executele aanvragen?

Ja. In het testament of in een executeursbenoeming bent u als executeur benoemd. Om deze taak te kunnen uitvoeren heeft u een verklaring van executele nodig.

Verklaring van executele

Een executeur wordt benoemd in een testament of executeursbenoeming. De overledene bepaalt hiermee wie de erfenis mag gaan afhandelen. Als u bent benoemd tot executeur heeft u nog een verklaring van executele nodig. Dit is een bevestiging van de notaris. De notaris controleert het testament en neemt in de verklaring van executele op wie de executeur is.

Met deze verklaring kunt u de erfenis gaan afhandelen. Vaak zijn het de bank en verzekering die om zo’n verklaring vragen. Zij willen namelijk zeker weten dat ze aan de juiste persoon uitkeren. Dus degene die bevoegd is om de erfenis af te handelen.

Wanneer aanvragen?

U kunt de verklaring van executele pas aanvragen na overlijden van de erflater. Pas op dat moment wordt het testament definitief van kracht. Tot het laatste moment kan iemand namelijk zijn testament nog intrekken of wijzigen.

Het is dus niet mogelijk om al op voorhand vast een verklaring op te laten stellen. Dit lijkt soms namelijk heel praktisch. De executeur kan dan immers direct aan de slag na het overlijden. Het is dan niet nodig te wachten.

Het opstellen van een verklaring van executele kunnen wij heel snel in orde maken. Binnen ongeveer vijf werkdagen hebben wij de verklaring meestal gereed.

Verschil met verklaring van erfrecht

nodig

Een verklaring van executele is iets anders dan een verklaring van erfrecht. In de verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Hierin kan óók zijn opgenomen wie de executeur is. Dan heeft u eigenlijk twee documenten in één.

Als er een executeur is benoemd is een verklaring van executele vaak voldoende om de erfenis af te handelen. U kunt dit overleggen met de bank. Zeker als u ook de langstlevende bent dan is dit een goede oplossing

De kosten voor een verklaring van executele zijn vaak lager dan voor een verklaring van erfrecht. Voor de verklaring van executele hoeft minder onderzocht te worden. De notaris hoeft bijvoorbeeld niet na te gaan wie alle erfgenamen zijn. Het is voldoende om het testament te controleren en de persoonsgegevens van de executeur.

Juist toch een verklaring van erfrecht

Er kan ook een goede reden zijn om juist wel een verklaring van erfrecht op te laten stellen. De notaris stelt dan namelijk vast wie de erfgenamen zijn. Daarmee verlegt u als executeur de verantwoordelijkheid en ook de aansprakelijkheid naar de notaris. De notaris zal dan in één verklaring opnemen wie de erfgenamen zijn en wie de executeur is.

Natuurlijk kan een executeur in een eenvoudige erfenis of met een duidelijk testament ook zelf vaststellen wie de erfgenamen zijn. Betreft het echter een afwikkelingsbewind dan is het soms handiger of zelfs nodig als de notaris dit vaststelt. Die heeft ook de mogelijkheden om de erfgenamen van een overleden erfgenaam op te zoeken. Ook kan de notaris in registers uitzoeken of er nog onverwachte kinderen zijn van een overledene.

Is er trouwens onroerend goed in de erfenis, dan heeft u altijd een verklaring van erfrecht nodig. Gelet op de kosten kunt u die beide tegelijk aanvragen.