Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

De langstlevende als executeur

Waar moet ik op letten als ik executeur ben van mijn partner?

Als langstlevende bent u vaak in een testament aangewezen als executeur. U kunt dan ook erfgenaam zijn. Belangrijk is dat u goed in kaart laat brengen wat uw bevoegdheden exact zijn.

De langstlevende partner als executeur

Langstlevende

In een testament kan de langstlevende partner tot executeur zijn benoemd. De erflater heeft de bevoegdheid om de nalatenschap af te handel dan bij zijn of haar partner gelegd. De erflater kan de executeur verschillende bevoegdheden geven. De bevoegdheden kunnen beperkt zijn of juist heel uitgebreid. De langstlevende partner als executeur heeft vaak ruime bevoegdheden. Dat is handig, omdat de partner dan alle besluiten zelfstandig kan nemen. De executeur kan wel overleggen met de erfgenamen, maar dat is niet verplicht. Op deze manier kan de langstlevende een nalatenschap vlot afwikkelen.

Executeur en erfgenaam

De langstlevende heeft meestal het recht op (een deel van) de erfenis. De andere erfgenamen, zoals kinderen, hebben een vordering op de langstlevende. Pas nadat deze partner is overleden kunnen zij hun vordering opeisen. De partner heeft in de rol als erfgenaam dus ook al de bevoegdheid om de erfenis af te handelen. Maar de partner moet dit dan in overleg doen met andere erfgenamen. Let op! In het testament kan iets anders zijn bepaald.

De langstlevende partner kan erfgenaam en executeur zijn. Het is van belang om deze bevoegdheden uit elkaar te houden. In het testament of de executeursbenoeming staat beschreven welke bevoegdheden de executeur heeft. Voert de partner deze bevoegdheden uit, dan handelt hij of zij als executeur, niet als erfgenaam. Heeft de executeur een bepaalde bevoegdheid niet? Dan ligt die bevoegdheid bij de erfgenamen. Hier moeten zij dan gezamenlijk over beslissen.

Lees ook: Wat zijn de bevoegdheden van de executeur?

Waarom de partner als executeur aanwijzen?

Als de langstlevende partner is aangewezen als executeur, dan kan de partner de erfenis zelfstandig afhandelen. De partner hoeft dan niet te overleggen met de kinderen en eventueel andere erfgenamen. Dat zorgt ervoor dat de nalatenschap sneller kan worden afgehandeld. De executeur neemt alle beslissingen en is degene die met de bank en verzekeringsmaatschappijen contact opneemt.

De langstlevende partner is niet verplicht om de bevoegdheid tot executeur te aanvaarden. In veel gevallen zal de langstlevende partner samen met de kinderen erfgenaam zijn, en moeten zij dus samen de nalatenschap afwikkelen. In het testament kan zijn opgenomen dat de langstlevende partner ook iemand anders als executeur kan aanwijzen.

Langstlevende is niet de executeur

Het kan voorkomen dat de erflater iemand anders tot executeur heeft benoemd. De langstlevende partner kan die executeur niet weigeren. De partner moet een goede reden hebben om tegen deze executeur op te komen. Een incidentele onenigheid, of het feit dat de partner niet goed met de executeur kan opschieten, is niet voldoende. De erflater heeft gekozen voor deze specifieke persoon en de nalatenschap toevertrouwd aan de executeur. Die wens moet ook zoveel mogelijk worden gerespecteerd door de nabestaanden. De partner moet de executeur dus dulden en de keus van de erflater respecteren. Dat geldt ook voor andere erfgenamen, zoals de kinderen van de erflater.

In het testament staan de bevoegdheden van de executeur. De executeur hoeft in beginsel geen toestemming van de partner of andere erfgenamen te vragen voor het uitvoeren van die bevoegdheden. De partner kan in sommige gevallen bezwaar maken tegen handelingen van de executeur. Bijvoorbeeld als de executeur de gezamenlijke woning wil verkopen. De partner kan hiervoor naar de kantonrechter. De executeur moet dan kunnen onderbouwen waarom bijvoorbeeld de woning verkocht moet worden. Meer informatie hierover is te vinden op rechtspraak.nl.

Verklaring van executele

Als de partner tot executeur is benoemd is het niet altijd nodig om een verklaring van executele aan te vragen. In sommige gevallen kan de bank, een verzekeringsmaatschappij of andere instelling er wel om vragen. Via verklaringvanexecutele.nl kunt u eenvoudig een verklaring van executele aanvragen.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl