Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Mag een executeur legaten afgeven?

Mag een executeur legaten afgeven?

De bevoegdheden van de executeur zijn in het testament opgenomen. Meestal heeft de executeur de bevoegdheid om legaten af te geven aan de legatarissen. Als dat expliciet in het testament staan, dan is de executeur verplicht om de legaten af te geven.

De executeur en legaten afgeven

legaten

In het testament kan zijn bepaald dat de erflater één of meerdere legaten wil afgeven. De executeur die de nalatenschap afhandelt kan deze legaten afgeven als die bevoegdheid in het testament is opgenomen. De executeur heeft hier geen toestemming van de erfgenamen voor nodig. Ook niet als de executeur zelf een legaat ontvangt.

Legaten zijn schulden van de nalatenschap. Deze moeten dus eerst worden voldaan voordat de executeur de erfenis kan verdelen over de erfgenamen.

Lees ook: Wat zijn de bevoegdheden van de executeur?

Mogen de erfgenamen ook het legaat afgeven?

Als er een executeur is benoemd zijn de erfgenamen niet bevoegd om legaten af te geven. Ook niet als de executeur zijn executeurstaak nog niet heeft aanvaard en/of nog niet begonnen is met de executeurstaken.

Als in het testament staat dat de executeur niet de bevoegdheid heeft om legaten af te geven, dan mogen de erfgenamen wel zelf het legaat afgeven. Maar in de meeste gevallen zal deze bevoegdheid bij de executeur liggen.

Informatieplicht van de executeur

De executeur moet de legatarissen op de hoogte stellen van het legaat. De executeur moet de legatarissen dus aanschrijven en hen informeren over het bestaan van het legaat. De legatarissen moeten dan aangeven of zij het legaat willen aanvaarden of niet.

Het kan zijn dat de executeur het adres van de legataris niet kan achterhalen. In dat geval kan de executeur via de kantonrechter een nasporing of oproeping van de legataris verzoeken.

Als de legataris niet wordt aangeschreven kan de executeur de erfenis niet afhandelen. Het is dan niet duidelijk of de legataris het legaat wil aanvaarden of niet. Als de executeur het bedrag uitkeert aan de erfgenamen lopen zij het risico dat zij dit later moeten terugbetalen.

De legataris kan aan de executeur vragen hoe hoog het legaat is en het deel van het testament opvragen waarin dat is genoemd. De legataris heeft dus geen recht op inzage in het hele testament en kan ook geen informatie vragen over de verdere afhandeling van de erfenis. Alleen over het gedeelte dat voor de legataris van belang is, dus het legaat, kan hij of zij informatie opvragen.

Hier leest u meer over de informatieplicht van de executeur naar de erfgenamen: Wat is de informatieplicht van de executeur?

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl