Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Aangewezen als executeur. Moet ik dit direct doen?

Ik ben aangewezen als executeur. Moet ik dat doen?

Nee, u bent niet verplicht om direct als executeur op te treden. U mag zelf beslissen of u de taak als executeur wilt accepteren.

Aangewezen als executeur

U bent aangewezen als executeur. De erflater kan dit voor het overlijden al aan u hebben verteld en met u hebben besproken, maar dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat u dit pas hoort na het overlijden. U bent niet verplicht om deze taak te accepteren. U wordt executeur door aanvaarding van de benoeming na het overlijden. Dit staat in artikel 4:143 van het Burgerlijk Wetboek.

De executeur beheert de erfenis en handelt deze af. Dat kan veel werk zijn. Zeker als het een grote erfenis betreft. U moet de administratie controleren, zijn er nog openstaande schulden? U moet op zoek naar de schuldeisers en deze betalen. Daarnaast moeten de bezittingen in kaart worden gebracht en de aangifte erfbelasting gedaan. Daarna maakt u een overzicht van de erfenis, een boedelbeschrijving. Deze overhandigt u aan de erfgenamen.

Lees ook: Wat zijn de bevoegdheden van de executeur?

aangewezen

De executeur is verantwoordelijk voor de afhandeling. Deze taak heeft ook bepaalde risico’s. Zo is de executeur hoofdelijk aansprakelijk voor de aangifte erfbelasting.

Naast het werk kan het afhandelen van een erfenis ook een emotionele aangelegenheid zijn. Bijvoorbeeld als er ruzie is in de familie en de familieleden de erfenis gebruiken om oude rekeningen te vereffenen.

Beloning executeur

De erflater heeft in het testament bepaald of de executeur een vergoeding krijgt voor de werkzaamheden. De wettelijke beloning voor een executeur is 1% van de netto waarde van de erfenis. Maar er zijn ook andere beloningen mogelijk. Dat staat dan in het testament.

Verklaring van executele

Als u als executeur gaat optreden en de erfenis gaat afhandelen heeft u in veel gevallen een verklaring van executele nodig. Dit is een verklaring van de notaris waarin wordt bevestigd wie de executeur is. Vaak zal de bank of een verzekeringsmaatschappij vragen om een verklaring van executele. Dan weten zij zeker dat ze met de juiste persoon communiceren en geld uitkeren.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl