Wij zijn een dienst van vaarwel.nl
Kennisbank

Bevoegd bij onbekende erfgenaam?

Is de executeur bevoegd om de erfenis af te wikkelen als er onbekende erfgenamen zijn?

Ja, de executeur is bevoegd om de erfenis af te wikkelen als hij zijn benoeming tot executeur heeft aanvaard. Het is de taak van de executeur om ervoor te zorgen dat alle erfgenamen ontvangen waar ze recht op hebben. Ook met een onbekende erfgenaam kan de executeur aan zijn taken beginnen.

Executeur bevoegd bij onbekende erfgenamen?

onbekende

Een executeur wordt in een testament van de erflater benoemd. De executeur moet deze benoeming aanvaarden of verwerpen. De benoeming is heel eenvoudig, u begint gewoon met de werkzaamheden. Wilt u de aanvaarding verwerpen? Dan moet u dit schriftelijk doen. De executeur is namelijk verantwoordelijk voor de afwikkeling, zoals voor de aangifte erfbelasting. Verwerpt u de benoeming, dan is het van belang dat u dit schriftelijk doet.

Is de executeur ook bevoegd als nog niet alle erfgenamen bekend zijn? Ja, ook als er nog onbekende erfgenamen zijn, is de executeur bevoegd. Het is aan de executeur om uit te zoeken wie de erfgenamen zijn.

Executeur bevoegd na aanvaarding

De executeur is bevoegd om alle werkzaamheden uit te voeren, ook als nog niet alle erfgenamen bekend zijn. De executeur moet er uiteindelijk wel voor zorgen dat iedere erfgenaam krijgt waar hij of zij recht op heeft. Bij onvindbare erfgenamen is een verdeling van de erfenis niet mogelijk. In dat geval kunt u aan de rechtbank verzoeken om een vereffenaar of bewindvoerder aan te wijzen. De vereffenaar heeft als taak om alle erfgenamen te vertegenwoordigen. Dus ook de erfgenamen die onvindbaar zijn. De bewindvoerder treedt op namens de onvindbare erfgenamen.

Verklaring van erfrecht

Als de executeur zeker wil weten wie de erfgenamen zijn, dan kunt u de notaris een verklaring van erfrecht op laten stellen. Dat is bijvoorbeeld het geval als in het testament de erfgenamen niet bij naam staan genoemd, maar bijvoorbeeld alleen ‘mijn kinderen’. De notaris kan dan een onderzoek doen in verschillende Nederlandse registers en verklaren wie de erfgenamen zijn. Het voordeel voor de executeur is ook dat de verantwoordelijkheid hiermee verschuift naar de notaris die de verklaring opstelt. Nadat de notaris de verklaring van erfrecht heeft opgesteld, mag iedereen erop vertrouwen dat die informatie juist is.

Lees ook of een verklaring van executele altijd nodig is.

Wij zijn een dienst van vaarwel.nl