Aanvragen

Aanvragen

Verklaring van executele aanvragen

Aanvragen

Het aanvragen van een verklaring van executele is eenvoudig en de akte kan snel gemaakt worden.

Een verklaring van executele is in de meeste gevallen een eenvoudige formaliteit. U staat in het testament vermeld als executeur. In dat testament staan ook de bevoegdheden. De notaris leest het testament en stelt de feiten vast. Die komen in de verklaring van executele. Het aanvragen van een verklaring van executele is nodig en deze moet verplicht opgesteld door een notaris.

Wat doet de notaris?

Om de verklaring op te kunnen stellen doet de notaris enkele onderzoeken.

  1. Wat is de laatste versie van het testament en is dit niet herroepen. De notaris doet dit onderzoek online in het Centraal Testamentenregister (CTR). Het heeft geen zin als u dit alvast zelf doet.
  2. De notaris vraagt een exemplaar van het laatste testament op bij de executeur.
  3. De notaris leest het testament en beoordeelt wie er is benoemd tot executeur (of executeurs).
  4. De benoemde executeurs ontvangen een verzoek van de notaris of zij hun benoeming willen aanvaarden. Daarbij ontvangen zij uitgebreide uitleg over wat die benoeming in zal houden en wat de bevoegdheden zijn.
  5. Na ontvangst van de reactie (aanvaarden of verwerpen) zal de notaris de verklaring op kunnen stellen.
  6. Het definitieve digitale afschrift stuurt de notaris aan de executeur.

Als iedereen soepel meewerkt kan dit proces in drie werkdagen zijn doorlopen. Houd er voor de zekerheid rekening mee dat het meestal iets langer duurt.

Wat heeft u aan een verklaring van executele?

Voor de meeste instanties is een verklaring van executele afdoende. Hiermee heeft namelijk de executeur de verantwoordelijkheid over de afhandeling van de erfenis op zich genomen. De bank kan zich bijvoorbeeld nu beroepen op de verantwoordelijkheid van de executeur. Die heeft nu de taak te bepalen wie exact de erfgenamen zijn.

Soms is er ook een verklaring van erfrecht nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval als er onroerend goed in de erfenis aanwezig is. Ook kan het voor de executeur heel prettig zijn als een notaris vaststelt wie de erfgenamen zijn en of deze aanvaarden. Er zijn nu twee opties:

  1. direct een gecombineerde verklaring van erfrecht aanvragen, daarin wordt dan de benoeming van de executeur ook meegenomen.
  2. eerst een verklaring van executele aanvragen. Voordeel is dat die sneller geregeld is dan een verklaring van erfrecht. U heeft wel dubbele kosten.

Oude benoeming in een codicil

Voor 2003 kon de erflater een executeur ook benoemen in een codicil. Daarvoor hoefde men dan niet langs een notaris. Ondanks dat, moet er anno heden wel een verklaring van executele opgesteld. Onze notaris moet het codicil beoordelen en bekijken of dat aan de formele eisen voldoet. Zo moet een codicil handgeschreven zijn, gedateerd en ondertekend.